Uitgebreide indicatie Maliganant melanoma, advanced melanoma.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 260.400.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lifileucel
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidkanker
Uitgebreide indicatie Maliganant melanoma, advanced melanoma.
Merknaam Contego
Fabrikant Iovance
Werkingsmechanisme Autologe gemodificeerde celtherapie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Autologe T cell therapie die gebruik maakt van tumor infiltrating lymphocytes (TILs) die uit de tumor van de patiënt zijn geïsoleerd.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Ja
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Maligne melanoma is een erg competitief veld. Er worden veel cellulaire producten ontwikkeld voor dezelfde indicatie.
Behandelduur eenmalig
Bronnen NCT02360579

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 744

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Melanoom van de huid betreft 6.729 patiënten in 2018, hiervan zijn er 541 patiënten met stadium 3 en 203 patiënten met stadium 4 (maximaal 744 patiënten die in aanmerking komen voor deze behandeling.)

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 300.000,00 - 400.000,00
Aanvullende opmerkingen Indien de resultaten van de studie positief zijn is de prijs voor een behandeling hoog. Mogelijk vergelijkbaar met CAR-T therapieën (~€300.000-€400.000).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

260.400.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.