Ligelizumab

Werkzame stof
Ligelizumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Treatment of Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) in Adolescents and Adults (aged ≥ 12 years) Inadequately Controlled With H1-antihistamines

1. Product

Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Aanvullende opmerkingen
Anti IgE

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2021
Verwachte registratie
2022
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
In de pijplijn van Novartis staat de verwachte indiening op 2021.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
antihistaminica, montelukast en omalizumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De verwachting is dat wanneer ligelizumab een betere werking heeft dan omalizumab er mogelijk subsitutie plaats zal vinden.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
NCT03580356

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
European Journal of Dermatology. Treatment of chronic spontaneous urticaria with an inadequate response to H1-antihistamines: an expert opinion. Volume 27, numéro 1, January-February 2017.; Urticaria Farmacotherapeutische richtlijn;
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van urticaria is 5,2 per 1000 patiënten per jaar. Ongeveer 1,8% van de bevolking heeft minstens één keer in zijn leven chronische urticaria (zo'n 300.000 personen). Dat betekent dat de klachten langer dan zes weken duren. Echter, bij 90% van de patiënten verdwijnen de klachten binnen drie maanden, 66 tot 93% van de patiënten heeft chronische spontane urticaria. Echter, reageert minstens 50% van de patiënten niet voldoende op antihistaminica. De verwachting is dat indien Lebrikizumab effectiever blijkt dan Omalizumab mogelijk een deel van de patiënten gebruik zullen maken van dit geneesmiddel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 4.500
Bronnen
FK
Aanvullende opmerkingen
Concurrent Xolair. Uitgaande van de prijs en het behandelschema van Xolair: 2x 1 ml injectievloeistof 150mg/ml per 4 weken, komt dat neer op 759,5 per 4 weken en maximaal 9 duizend euro bij behandeling van een volledig jaar. Er is echter maar weinig ervaring met een behandeling van meer dan 6 maanden dus kosten zullen naar verwachting niet meer dan 4.500 euro worden.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.