Liposomaal amikacine

Werkzame stof
Liposomaal amikacine
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Longinfecties door Mycobacterium avium complex, niet reagerend op eerdere therapie.

1. Product

Merknaam
ALIS
Fabrikant
Insmed
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Vloeistof Voor Inhalatiedamp
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum
Radboudumc, afd. Longziekten, Nijmegen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
Juli 2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Amikacine (onder de merknaam Arikayce) is eerder teruggetrokken tijdens de EMA registratieprocedure door Insmed op 8 juni 2016. De data waarop de aanvraag was gebaseerd werd ontoereikend geacht.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Rifampicine (of rifabutin) en ethambutol en macrolide antibioticum (claritromycine danwel azitromycine). Bij ernstige infecties wordt intraveneuze amikacine toegevoegd.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Huidige fase 3 resultaten lijken veelbelovend. Het geneesmiddel werkt door middel van verneveling. Hierdoor werkt het geneesmiddel lokaal en is het minder toxisch.
Behandelduur
Gemiddeld 6 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
590 mg
Bronnen
Fabrikant; Olivier et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 15;195(6):814-823.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
RIVM
Aanvullende opmerkingen
In Nederland zijn er ongeveer 700 gevallen nontuberculeuze myobacterieinfecties per jaar (2009). Indien de indicatie voor therapie-naieve Mycobacterium avium complex longinfecties eerder wordt verkregen zal dit lijden tot een patiëntvolume van 50 patiënten per jaar. In 2020 start een trial naar de mogelijkheid om het geneesmiddel in de eerste lijn in te zetten. Dit zal mogelijk zorgen voor een groei tot 100 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 50.000
Bronnen
bron: SPS
Aanvullende opmerkingen
Mogelijk meerkosten. Prijs is nog niet vastgesteld. In de Verenigde Staten al wel een prijs bekend: "approved in the United States where it will be priced it at $363 per vial, or $132,495 annually if taken daily as directed". Verwachting in Nederland eenmalig €30.000-€50.000 per patiënt, op basis van 6 maanden behandeling (expert-opinie).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Mycobacterium abscessus longinfecties. Therapie-naïeve Mycobacterium avium complex longinfecties.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Therapie-naïeve Mycobacterium avium complex longinfecties. Mogelijk in 2020.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.