Extended indication Arikayce liposomal is indicated for the treatment of non-tuberculous mycobacterial (NTM) lung infect
Therapeutic value Possible added value
Total cost 3,000,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Liposomaal amikacine
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bacterial infections
Extended indication Arikayce liposomal is indicated for the treatment of non-tuberculous mycobacterial (NTM) lung infections caused by Mycobacterium avium Complex (MAC) in adults with limited treatment options who do not have cystic fibrosis.
Proprietary name Arikayce
Manufacturer Insmed
Mechanism of action Antibiotic
Route of administration Inhalation
Therapeutical formulation Liquid for inhalation vapor
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise Radboudumc, afd. Longziekten, Nijmegen.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Particularity New therapeutical formulation
Submission date July 2019
Expected Registration October 2020
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Amikacine (onder de merknaam Arikayce) is eerder teruggetrokken tijdens de EMA registratieprocedure door Insmed op 8 juni 2016. De data waarop de aanvraag was gebaseerd werd ontoereikend geacht. Positieve CHMP-opinie in juli 2020. Amikacine liposomale suspensie voor inhalatie (ALIS; Arikayce® liposomaal) is niet onderling vervangbaar met een ander middel in het geneesmiddelen vergoedingssysteem. Op basis van de genoemde overwegingen in het rapport adviseert het Zorginstituut om ALIS op te nemen op bijlage 1B én bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Therapeutic value

Current treatment options Rifampicine (of rifabutin) en ethambutol en macrolide antibioticum (claritromycine dan wel azitromycine). Bij ernstige infecties wordt intraveneuze amikacine toegevoegd.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Huidige fase 3 resultaten lijken veelbelovend. Het geneesmiddel werkt door middel van verneveling. Hierdoor werkt het geneesmiddel lokaal en is het minder toxisch.
Duration of treatment Average 6 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 590 mg
References Fabrikant; Olivier et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 15;195(6):814-823.

Expected patient volume per year

Patient volume

50 - 100

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References RIVM
Additional comments In Nederland zijn er ongeveer 700 gevallen nontuberculeuze myobacterieinfecties per jaar (2009). Indien de indicatie voor therapie-naïeve Mycobacterium avium complex longinfecties eerder wordt verkregen zal dit lijden tot een patiëntvolume van 50 patiënten per jaar. In 2020 start een trial naar de mogelijkheid om het geneesmiddel in de eerste lijn in te zetten. Dit zal mogelijk zorgen voor een groei tot 100 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
References bron: SPS
Additional comments Mogelijk meerkosten. Prijs is nog niet vastgesteld. In de Verenigde Staten al wel een prijs bekend: "approved in the United States where it will be priced it at $363 per vial, or $132,495 annually if taken daily as directed". Verwachting in Nederland eenmalig €30.000-€50.000 per patiënt, op basis van 6 maanden behandeling (expert-opinie).

Potential total cost per year

Total cost

3,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use Mycobacterium abscessus longinfecties. Therapie-naïeve Mycobacterium avium complex longinfecties.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Therapie-naïeve Mycobacterium avium complex longinfecties. Mogelijk in 2020.

Other information

There is currently no futher information available.