Lisdexamfetamine

Werkzame stof
Lisdexamfetamine
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
ADHD
Uitgebreide indicatie
Patienten van 18 jaar en ouder met ADHD die voor hun 18e levensjaar bekend waren met klachten van ADHD.

1. Product

Merknaam
Elvanse Adult
Fabrikant
Shire
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Het is een farmacologisch inactieve prodrug. Na orale toediening wordt lisdexamfetamine snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en voornamelijk door rode bloedcellen gehydrolyseerd tot dexamfetamine, dat verantwoordelijk is voor de werking van het geneesmiddel.

2. Registratie

Registratieroute
Decentraal
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Elvanse is reeds geregistreerd en vergoed voor kinderen en adolescenten.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Methylfenidaat en dexamfetamine
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Lisdexamfetamine kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de bovengenoemde ADHD middelen. Er worden geen klinisch relevante verschillen verwacht tussen lisdexamfetamine en de andere ADHD middelen. Het klinisch effect kan mogelijk anders zijn doordat het als prodrug eerst omgezet moet worden in dexamfetamine. Dit kan tot gevolg hebben dat het geneesmiddel de gehele dag effectief is. Dit is echter nog niet aangetoond door middel van de trials.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
30-70mg
Bronnen
SmPC, Gvs bijlage 1A in cluster 0N06BAAOV
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan DDD=30mg/dag.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 30.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP databank (2015), hersenstichting op basis van cijfers van het RIVM (2016)
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren er volgens het RIVM 123.100 mensen tussen de 18 en 64 jaar met ADHD (op basis van een bevolkingsonderzoek). Er wordt verwacht dat op basis van plaatsing in de 2e of 3e lijn maximaal 25% van de patiënten gebruik zal maken van dit geneesmiddel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
750
Aanvullende opmerkingen
€ 989 per patiënt per jaar bij 30mg/dag (=DDD). Fabrikant geeft aan € 750 per patiënt per jaar, rekening houdend met 25% drug holidays.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

22.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.