Lisdexamfetamine

Werkzame stof Lisdexamfetamine
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie ADHD
Uitgebreide indicatie Patiënten van 18 jaar en ouder met ADHD die voor hun 18e levensjaar bekend waren met klachten van ADHD.

Product

Merknaam Elvanse Adult
Fabrikant Shire
Werkingsmechanisme Overig
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Het is een farmacologisch inactieve prodrug. Na orale toediening wordt lisdexamfetamine snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en voornamelijk door rode bloedcellen gehydrolyseerd tot dexamfetamine, dat verantwoordelijk is voor de werking van het geneesmiddel.

Registratie

Registratieroute Decentraal
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2019
Verwachte registratie Maart 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Elvanse is reeds geregistreerd en vergoed voor kinderen en adolescenten. Fabrikant verwacht registratie in 2020 Q4 en 2021 Q2.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Methylfenidaat en dexamfetamine
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Lisdexamfetamine kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de bovengenoemde ADHD middelen. Er worden geen klinisch relevante verschillen verwacht tussen lisdexamfetamine en de andere ADHD middelen. Het klinisch effect kan mogelijk anders zijn doordat het als prodrug eerst omgezet moet worden in dexamfetamine. Dit kan tot gevolg hebben dat het geneesmiddel de gehele dag effectief is. Dit is echter nog niet aangetoond door middel van de trials.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 30-70mg
Bronnen SmPC, Gvs bijlage 1A in cluster 0N06BAAOV
Aanvullende opmerkingen Fabrikant geeft aan DDD=30mg/dag.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 30.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP databank (2015), hersenstichting op basis van cijfers van het RIVM (2016)
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren er volgens het RIVM 123.100 mensen tussen de 18 en 64 jaar met ADHD (op basis van een bevolkingsonderzoek). Er wordt verwacht dat op basis van plaatsing in de 2e of 3e lijn maximaal 25% van de patiënten gebruik zal maken van dit geneesmiddel.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 630,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen € 841 per patiënt per jaar bij 30mg/dag (=DDD). Fabrikant geeft aan € 630 per patiënt per jaar, rekening houdend met 25% drug holidays. (op basis van Nieuwe WGP limiet vanaf oktober 2020)

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

18.900.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee
Bronnen fabrikant

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.