Lisdexamfetamine

Werkzame stof

Lisdexamfetamine

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

ADHD

Uitgebreide indicatie
Voor gebruik bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die onvoldoende behandeld waren voor ADHD met methylphenydate.

1. Product

Merknaam

Elvanse

Fabrikant

Shire

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Langwerkende amfetamine. Het is een prodrug van dexamfetamine en heeft geen eigen werkzaamheid; het is pas werkzaam na omzetting in dexamfetamine.

2. Registratie

Registratieroute

Decentraal

Indieningsdatum

Februari 2019

Verwachte registratie

Augustus 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

volgens de voorgestelde indicatie komt het na methylfenidaat. Dit betekent voor de vergelijkende behandeling: dexamfetamine of atomoxetine (bron: Nederlandse richtlijn ADHD).

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van dit geneesmiddel t.o.v. bestaande behandelopties. Geen meerwaarde verwacht.

Behandelduur

doorlopend

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

30-70 mg

Bronnen
SmPC

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 59.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info; GIPdatabank; Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
Aanvullende opmerkingen
De prevalentie van ADHD tot 18 jaar wordt geschat op 2,9% (493.000). In 2017 waren er 196.250 gebruikers van methylfenidaat. Ongeveer 70% heeft een goede respons op methylfenidaat. De overige 30% komt dus mogelijk in aanmerking voor lisdexamfetamine (58.875).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

> 989

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€ 989.00 per patiënt per jaar bij 30mg/dag (=DDD)

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

58.351.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Volwassenen

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.