Lisdexamfetamine

Werkzame stof

Lisdexamfetamine

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

ADHD

Uitgebreide indicatie
Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die eerder een behandeling met methylfenidaat kregen, waarmee hun ADHD onvoldoende behandeld werd.

1. Product

Merknaam

Elvanse

Fabrikant

Shire

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Het is een farmacologisch inactieve prodrug. Na orale toediening wordt lisdexamfetamine snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en voornamelijk door rode bloedcellen gehydrolyseerd tot dexamfetamine, dat verantwoordelijk is voor de werking van het geneesmiddel.

2. Registratie

Registratieroute

Decentraal

Indieningsdatum

Februari 2019

Verwachte registratie

Mei 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Op 10 mei 2019 door het CBG geregistreerd. 
Elvanse is in september 2019 op de Nederlandse markt beschikbaar gekomen.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Vergelijkende behandelingen zijn: methylfenidaat, atomoxetine, guanfacine en dexamfetamine.

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Lisdexamfetamine kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met de bovengenoemde ADHD middelen. Er worden geen klinisch relevante verschillen verwacht tussen lisdexamfetamine en de andere ADHD middelen. Het klinisch effect kan mogelijk anders zijn doordat het als prodrug eerst omgezet moet worden in dexamfetamine. Dit kan tot gevolg hebben dat het geneesmiddel de gehele dag effectief is. Dit is echter nog niet aangetoond door middel van de trials.

Behandelduur

doorlopend

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

30-70 mg

Bronnen
SmPC,
Gvs bijlage 1A in cluster 0N06BAAOV
Aanvullende opmerkingen
Cortese S. et al., Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):727-738. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30269-4.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 59.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info; GIPdatabank; Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
Aanvullende opmerkingen
De prevalentie van ADHD tot 18 jaar wordt geschat op 2,9% (493.000). In 2017 waren er 196.250 gebruikers van methylfenidaat. Ongeveer 70% heeft een goede respons op methylfenidaat. De overige 30% komt dus mogelijk in aanmerking voor lisdexamfetamine (58.875). Daarnaast stapt mogelijk een gedeelte van de gebruikers van dexamfetamine over (27.772). Dit leidt tot een verwacht patiëntvolume zoals hierboven beschreven.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

750

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€ 989 per patiënt per jaar bij 30mg/dag (=DDD). Fabrikant geeft aan € 750 per patiënt per jaar, rekening houdend met 25% drug holidays.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

44.250.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Patiënten van 18 jaar en ouder met ADHD die voor hun 18e levensjaar bekend waren met klachten van ADHD.

Aanvullende opmerkingen
Registratieaanvraag in behandeling bij de EMA

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.