Uitgebreide indicatie Zynlonta as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 36.675.225,00
Registratiefase Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof Loncastuximab tesirine
Domein Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Non-hodgkin lymfoom agressief
Uitgebreide indicatie Zynlonta as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL), after two or more lines of systemic therapy.
Merknaam Zylonta
Fabrikant ADC Therapeutics
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum September 2021
Verwachte registratie December 2022
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie ontvangen september 2022. Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor deze indicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-32010.html

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Rituximab plus gemcitabine en oxaliplatin, rituximab plus polatuzumab en tafamidis en lenalidomide.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Op basis van indirecte vergelijking uit de fase 2 studies, allen >tweedelijns DLBCL, is op te maken dat de effectiviteit waarschijnlijk niet beter is dan andere behandelopties, mogelijk is het wel minder toxisch. Het ORR percentage is 48% versus 61% voor (R GemOx ) en 50% voor (R pola benda) en 54% voor (tafa-len). De survival is mPFS 4.9 versus 6 voor (GEmOx), 12 (tafa-len), 9.5 voor (r-pola-benda) en de mOS is 9.9 versus 12 (R-GEMoX), 12 voor (R-pola-benda) en 33,5 voor Tafa-Len. De toxiciteit is 39% SAE versus 51% bij tafa-len, 26% neutropenie, versus 48% bij (tafa-len, 46% R-pola-benda).
Behandelduur Mediaan 9 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 150 µg/kg of 75 µg/kg
Bronnen NCT04384484
Aanvullende opmerkingen Patiënten krijgen Zynlonta 0,15 mg/kg om de 3 weken gedurende 2 cycli, vervolgens 0,075 mg/kg om de 3 weken voor volgende cycli en krijgen behandeling tot progressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 285

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen (1) IKNL; (2) Sehn et al. 2021, NEJM; (3) Budget impact analyse van axi-cel (Yescarta®)
Aanvullende opmerkingen Incidentie DLBCL (inclusief PMBCL) in 2021 is 1.537 patiënten. Ongeveer 40% van de patiënten reageert niet op de eerstelijnsbehandeling (1). Er wordt in de behandeling onderscheid gemaakt in stadium I en II (30%) en stadium III en IV (70%). Van de patiënten met stadium I en II is 5% primair refractair en heeft 95% een complete respons, waarvan maximaal 10% relapsed. Van de patiënten met stadium III en IV is 15% primair refractair en heeft 85% een complete respons, waarvan maximaal 25% een relapse heeft (2). Dit komt overeen met 457 patiënten. 50% van deze patiënten is geen kandidaat voor autologe stamceltransplantatie en start met een andere behandeling in de tweede lijn (2). Dat komt overeen met 228 patiënten. Daarvan komt ongeveer de helft, dus 114 patiënten in aanmerking voor een behandeling in de derde lijn (3). Van de 50% van de patiënten die wél kandidaat is voor autologe stamceltransplantatie ontvangt chemotherapie, waarna 50% refractair is en start met een behandeling in de derde lijn (2). De andere 50% heeft wel een response na chemotherapie en kan starten met een ASCT. Van deze groep zal 50% uiteindelijk relapsen en starten met een behandeling in de derde lijn. Dit zijn nog eens 171 patiënten. Daarmee komt het totaal uit op 285 patiënten. Dit geneesmiddel komt op een plek in het behandelschema waar al andere behandelopties zijn. Niet al deze patiënten zullen dus in de praktijk behandeld worden met loncastuximab tesirine, maar kunnen in theorie wel gezien de geregisterde indicatie hiervoor in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 128.685,00
Bronnen Drugs.com
Aanvullende opmerkingen De kosten voor Zynlonta zijn €25.737 per 10 mg (gebaseerd op de Amerikaanse prijs) . Het gemiddelde gewicht van een persoon in Nederland is 78,5 kg. 78,5 kg * 0,15 mg/kg = 11,775 mg. 2 flacons per cyclus voor de eerste 2 cycli. 78,5 kg * 0,075 mg/kg = 5,8875 mg. 1 flacon per cyclus voor de vervolg cycli.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

36.675.225,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.