Extended indication Zynlonta as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 36,675,225.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Loncastuximab tesirine
Domain Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Aggressive non-Hodgkin’s lymphoma
Extended indication Zynlonta as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL), after two or more lines of systemic therapy.
Proprietary name Zylonta
Manufacturer ADC Therapeutics
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date September 2021
Expected Registration March 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie ontvangen september 2022. Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor deze indicatie. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of loncastuximab tesirine (Zynlonta®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Datum publicatie advies verwacht in mei of juni 2024.

Therapeutic value

Current treatment options Rituximab plus gemcitabine en oxaliplatin, rituximab plus polatuzumab en tafamidis en lenalidomide.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Op basis van indirecte vergelijking uit de fase 2 studies, allen >tweedelijns DLBCL, is op te maken dat de effectiviteit waarschijnlijk niet beter is dan andere behandelopties, mogelijk is het wel minder toxisch. Het ORR percentage is 48% versus 61% voor (R GemOx) en 50% voor (R pola benda) en 54% voor (tafa-len). De survival is mPFS 4.9 versus 6 voor (GEmOx), 12 (tafa-len), 9.5 voor (r-pola-benda) en de mOS is 9.9 versus 12 (R-GEMoX), 12 voor (R-pola-benda) en 33,5 voor Tafa-Len. De toxiciteit is 39% SAE versus 51% bij tafa-len, 26% neutropenie, versus 48% bij (tafa-len, 46% R-pola-benda).
Duration of treatment Median 9 week / weeks
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 150 µg/kg of 75 µg/kg
References NCT04384484
Additional remarks Patiënten krijgen Zynlonta 0,15mg/kg om de 3 weken gedurende 2 cycli, vervolgens 0,075mg/kg om de 3 weken voor volgende cycli en krijgen behandeling tot progressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 285

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) IKNL; (2) Sehn et al. 2021, NEJM; (3) Budget impact analyse van axi-cel (Yescarta®)
Additional remarks Incidentie DLBCL (inclusief PMBCL) in 2021 is 1.537 patiënten. Ongeveer 40% van de patiënten reageert niet op de eerstelijnsbehandeling (1). Er wordt in de behandeling onderscheid gemaakt in stadium I en II (30%) en stadium III en IV (70%). Van de patiënten met stadium I en II is 5% primair refractair en heeft 95% een complete respons, waarvan maximaal 10% relapsed. Van de patiënten met stadium III en IV is 15% primair refractair en heeft 85% een complete respons, waarvan maximaal 25% een relapse heeft (2). Dit komt overeen met 457 patiënten. 50% van deze patiënten is geen kandidaat voor autologe stamceltransplantatie en start met een andere behandeling in de tweede lijn (2). Dat komt overeen met 228 patiënten. Daarvan komt ongeveer de helft, dus 114 patiënten in aanmerking voor een behandeling in de derde lijn (3). Van de 50% van de patiënten die wél kandidaat is voor autologe stamceltransplantatie ontvangt chemotherapie, waarna 50% refractair is en start met een behandeling in de derde lijn (2). De andere 50% heeft wel een response na chemotherapie en kan starten met een ASCT. Van deze groep zal 50% uiteindelijk relapsen en starten met een behandeling in de derde lijn. Dit zijn nog eens 171 patiënten. Daarmee komt het totaal uit op 285 patiënten. Dit geneesmiddel komt op een plek in het behandelschema waar al andere behandelopties zijn. Niet al deze patiënten zullen dus in de praktijk behandeld worden met loncastuximab tesirine, maar kunnen in theorie wel gezien de geregisterde indicatie hiervoor in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

Cost 128,685.00
References Drugs.com
Additional remarks De kosten voor Zynlonta zijn €25.737 per 10mg (gebaseerd op de prijs in de Verenigde Staten). Het gemiddelde gewicht van een persoon in Nederland is 78,5kg; 78,5kg * 0,15mg/kg = 11,775mg. 2 flacons per cyclus voor de eerste 2 cycli. 78,5kg*0,075mg/kg=5,8875mg. 1 flacon per cyclus voor de vervolg cycli.

Potential total cost per year

Total cost

36,675,225.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.