Extended indication

Extension of indication to include the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

10,800,000.00

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Lorlatinib

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Lung cancer

Extended indication

Extension of indication to include the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) previously not treated with an ALK inhibitor.

Proprietary name

Lorviqua

Manufacturer

Pfizer

Mechanism of action

Tyrosine kinase inhibitor

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
ALK en ROS1 inhibitor.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

March 2021

Expected Registration

February 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

Crizotinib, alectinib, brigatinib

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

In vergelijking met crizotinib is er een beter progressie vrije overleving geconstateerd met minder metastases. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met alectinib. Mogelijk zal het ook ingezet kunnen worden op het moment dat alectinib niet effectief is.

References
NCT03052608

Expected patient volume per year

Patient volume

< 200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018;Sweis (2016). Concurrent EGFR Mutation and ALK Translocation in Non-Small Cell Lung Cancer. Cureus, 8(2), e513. https://doi.org/10.7759/cureus.513, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; NVALT richtlijn (niet-kleincellig longcarcinoom - modules set 2 2020, blz 198));expertopinie.
Additional comments
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700). Ongeveer 1,5%-4% van de patiënten bezit een ALK mutatie. Dit betekent dat er naar schatting maximaal 230 patiënten in aanmerking zullen komen voor behandeling. Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (maximaal zo'n 200 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt.

Expected cost per patient per year

Cost

< 54,000.00

References
Taxe November 2021
Additional comments
In November 2021 was de lijstprijs van Lorviqua 100MG x 30 stuks excl. BTW = €4453,77. Dit komt neer op  €148,46 per dag. Aangezien de behandelduur nog niet bekend is zou een behandeling van een jaar neerkomen op €54.187,90.

Potential total cost per year

Total cost

10,800,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.