Extended indication Lorlatinib as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma
Therapeutic value No judgement yet
Total cost 3,292,200.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Lorlatinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Lorlatinib as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) whose disease has progressed after alectinib or ceritinib as the first ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy; or crizotinib and at least one other ALK TKI.
Proprietary name Lorviqua
Manufacturer Pfizer
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments ALK en ROS1 inhibitor.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date January 2018
Expected Registration April 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opine februari 2019. Geregistreerd in april 2019. Fabrikant geeft aan dat Lorviqua per 1 augustus 2019 commercieel beschikbaar is.

Therapeutic value

Current treatment options ALK+ TKIs (alectinib en ceritinib) en crizotinib.
Therapeutic value No judgement yet
Substantiation De keuze voor een geneesmiddel is afhankelijk van het genetisch mutatie profiel van de patiënt. De klinische waarde ten opzicht van andere TKIs moet nog worden vastgesteld in de praktijk voor de 2e lijnsbehandeling.
Duration of treatment Median 9 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 100 mg
References NCT03052608; Fabrikant; Phase 2 study of lorlatinib in patients with advanced ALK/ROS1 NSCLC (NCT01970865) (IASLC 18th World Conference on Lung Cancer, 2017).

Expected patient volume per year

Patient volume

59

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; NKR; Pakketadvies Atezolizumab; Korpanty et al. Front Oncol. 2014; 4: 204.; GIPdatabank; Tiseo et al. Lung Cancer. 2011 Feb;71(2):241-3.
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. Hiervan is 5% ALK+ (375). Aannemende dat 70% getest wordt (263), 20% van de ALK+ patiënten geïncludeerd wordt in studies, en 80% van de resterende patiënten een eerstelijns ALK TKI krijgen (210). Verdeling van 1L ALK TKI wordt ingeschat op 70% alectinib of ceritinib (147) en 30% crizotinib (63 patiënten; waarvan een geschatte 20 patiënten door zal gaan op 2L ALK TKI). In beide groepen zal ongeveer 50% resistentie ontwikkelen (respectievelijk 74 en 10), waarbij van de patiënten die alectinib of ceritinib hebben gekregen ongeveer 80% in aanmerking zal komen voor lorlatinib (59).

Expected cost per patient per year

Cost 55,800.00
References fabrikant; SmPC Lorviqua; Z-Index (Taxe van mei 2020)
Additional comments Behandeling met lorlatinib (100mg eenmaal daags of 75mg eenmaal daags) kost per dag €203,81 en kost met een gemiddelde behandelduur van 9 maanden €55.800 per patiënt per jaar. Per 1 augustus 2019 heeft Lorviqua de add-on vergoedings status toegekend gekregen.

Potential total cost per year

Total cost

3,292,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions ROS1 positieve NSCLC
References Fabrikant; NCT01970865

Other information

There is currently no futher information available.