Lurasidone

Werkzame stof
Lurasidone
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Schizofrenie, psychose
Uitgebreide indicatie
Extension of indication for the treatment of schizophrenia in adolescent from 13 to less than 18 years.

1. Product

Merknaam
Latuda
Fabrikant
Sunovion
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Lurasidone is a benzoisothiazol-derivative atypical antipsychotic with mixed serotonin-dopamine antagonist activity. It exhibits high affinity for D2, 5-HT2A, and 5-HT7 receptors; moderate affinity for alpha2C-adrenergic receptors; and is a partial agonist for 5-HT1A receptors. Lurasidone has no significant affinity for muscarinic M1 and histamine H1 receptors.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2019
Verwachte registratie
Oktober 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Atypisch antipsychotica
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Lurasidone heeft geen bewezen meerwaarde ten opzichte van andere antipsychotica. Mogelijk heeft het minder bijwerkingen. Er wordt een gelijke therapeutische waarde verwacht. In de studie bij kinderen werden vergelijkbare uitkomsten gevonden als bij volwassenen.
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
20-80 mg
Bronnen
NCT01914393

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie; GIPdatabank; CBS
Aanvullende opmerkingen
De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie gaat uit van 1 op de 125 mensen, oftewel 0,8%. Binnen de leeftijdscategorie 13 tot 18 (1 miljoen inwoners) zou dit ruim 8.000 patiënten betreffen. Daarnaast is in de GIPdatabank de volgende hoeveelheid patiënten te zien in de leeftijdsklasse voor geneesmiddelen die mogelijk gebruikt worden voor schizofrenie: ATC klasse N05AX (risperidone, aripiprazol, paliperidon): - leeftijd 5-14 jr -> n=10.068 - leeftijd 15-24 jr -> n=16.094 Naar verwachting zullen er 200 tot 300 patiënten gebruik maken van lurasidone.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
665
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2018 werd er per gebruiker gemiddeld €665,10 vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

166.250

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.