Extended indication Latuda is indicated for the treatment of schizophrenia in adults and adolescent aged 13 years and over.
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 166,250.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Lurasidone
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Schizophrenia, psychosis
Extended indication Latuda is indicated for the treatment of schizophrenia in adults and adolescent aged 13 years and over.
Proprietary name Latuda
Manufacturer Sunovion
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Lurasidone is a benzoisothiazol-derivative atypical antipsychotic with mixed serotonin-dopamine antagonist activity. It exhibits high affinity for D2, 5-HT2A, and 5-HT7 receptors; moderate affinity for alpha2C-adrenergic receptors; and is a partial agonist for 5-HT1A receptors. Lurasidone has no significant affinity for muscarinic M1 and histamine H1 receptors.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date December 2019
Expected Registration August 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in juli 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Atypisch antipsychotica
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Lurasidone heeft geen bewezen meerwaarde ten opzichte van andere antipsychotica. Mogelijk heeft het minder bijwerkingen. Er wordt een gelijke therapeutische waarde verwacht. In de studie bij kinderen werden vergelijkbare uitkomsten gevonden als bij volwassenen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 20-80 mg
References NCT01914393

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie; GIPdatabank; CBS
Additional comments De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie gaat uit van 1 op de 125 mensen, oftewel 0,8%. Binnen de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar (1 miljoen inwoners) zou dit ruim 8.000 patiënten betreffen. Daarnaast is in de GIP-databank de volgende hoeveelheid patiënten te zien in de leeftijdsklasse voor geneesmiddelen die mogelijk gebruikt worden voor schizofrenie: ATC klasse N05AX (risperidone, aripiprazol, paliperidon): - leeftijd 5-14 jaar -> n=10.068 - leeftijd 15-24 jaar -> n=16.094 Naar verwachting zullen er 200 tot 300 patiënten gebruik maken van lurasidone.

Expected cost per patient per year

Cost 665.00
References GIPdatabank
Additional comments In 2018 werd er per gebruiker gemiddeld €665,10 vergoed.

Potential total cost per year

Total cost

166,250.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.