Uitgebreide indicatie Small cell lung cancer (SCLC)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Lurbinectedin
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Small cell lung cancer (SCLC)
Merknaam Zepsyre
Fabrikant Pharma Mar
Werkingsmechanisme Alkylerend geneesmiddel
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Alkylating agent; binds to DNA minor groove and inhibits RNA polymerase II.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Waarschijnlijk een product dat ingezet kan gaan worden als tweedelijns behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 1.118

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen Financieel grote impact gezien het bovenop de kosten komt voor doxorubicin.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen Onderzocht in fase 3 voor eierstokkanker, maar eindpunten niet gehaald.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.