Uitgebreide indicatie Treatment of cholestatic pruritus in patients with Alagille syndrome (ALGS) 2 months of age and o
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 14.705.000,00
Registratiefase Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof Maralixibat
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Leverziekten
Uitgebreide indicatie Treatment of cholestatic pruritus in patients with Alagille syndrome (ALGS) 2 months of age and older.
Merknaam LIVMARLI
Fabrikant Mirum Pharmaceuticals
Portfoliohouder Mirum Pharmaceuticals
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Oplossing
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum UMC Groningen
Aanvullende opmerkingen Sodium-bile acid cotransporter inhibitor

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum September 2021
Verwachte registratie December 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie ontvangen oktober 2022.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties No registered option for cholestatic pruritus in Alagille Syndrom
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 380mcg/kg/per day
Bronnen ICONIC, Gonzales et al, Lancet 2021;398:1581-92

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

23 - 62

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Gonzalez et al. Efficacy and safety of maralixibat treatment in patients with Alagille syndrome and cholestatic pruritus: results from a randomized Phase II study (NCT02160782). Lancet. 2021 (1); Kamath B et al. Systematic Review: The Epidemiology, Natural History, and Burden of Alagille Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018 (2); CBS Statline. 2022 (3); Vandriel S etal. Natural History of Liver Disease in a Large International Cohort of Children with Alagille syndrome: Results from The GALA Study. Hepatology 2022 (4);
Aanvullende opmerkingen Maralixibat wordt op dit moment enkel in pediatrische patiënten getest van 12 maanden tot 18 jaar(1). De prevalentie bij geboorte is 1 in 50:000 (2). Bij een gemiddeld aantal geboortes van 170.000 in Nederland worden er gemiddeld 3 of 4 patiënt per jaar verwacht.(3). Een incidentie van 3,4 patiënten per jaar leidt tot 18 * 3,4 = 61,1 ALGS verwachte patiënten van 0-18 jaar. De grootste registratie studie in ALGS wereldwijd (4) laat zien dat het grootste aantal levertransplantaties bij deze ziekte voor het 5e jaar plaatsvindt, het aantal neemt geleidelijk af tot de leeftijd van 10 en nog verder tot de leeftijd van 18 jaar, resulterend in 63,8%, 49,7% en 37,9% van het aantal patiënten die geen levertransplantatie hebben ondergaan, (Dutch cohort in GALA), dit komt neer op 31 patiënten. Daarnaast komt uit de studie van Vandriel et al (4) naar voren dat 74% van de ALGS patiënten cholestatische jeuk hebben. Mogelijk zijn er dus niet meer dan 23 prevalente patiënten met cholestatische jeuk in Nederland, en 2 jaarlijkse incidente patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 346.000,00
Bronnen San Francisco Business Times, sep 29, 2021
Aanvullende opmerkingen In de Verenigde Staten kost maralixibat voor Alagille syndroom $391.000 per jaar (€346.000). Mogelijk zal de prijs in de Europa lager uitvallen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

14.705.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.