Margetuximab

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten
Registratiefase Klinische studies
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Margetuximab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Borstkanker
Uitgebreide indicatie Metastatic breast cancer, HER2-positive.
Fabrikant MacroGenics
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Fabrikant: MacroGenics, ERBB 2 receptor antagonists. Verhoogt de affiniteit voor CD16A-polymorfismen en verlaagt de affiniteit voor FcyRIIB (CD32B), een remmende receptor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 15 mg/kg
Bronnen NCT02492711

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR 2015 en 2016.
Aanvullende opmerkingen Er zijn 1958 HER2+ patiënten met mammacarcinoom (zo'n 12% van alle patiënten met mammacarcinoom). Minder dan 200 patiënten betreft stadium 4 mammacarcinoom. Het gaat echter om een tweede-/derdelijns behandeling. Afhankelijk van de studieresultaten zal een subgroep van de patiënten die in de tweede/derde lijn worden behandeld in aanmerking komen voor dit geneesmiddel.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Gastric cancer; Oesophageal cancer.
Bronnen Clinicaltrials.gov, AdisInsight.
Aanvullende opmerkingen Lopende fase III studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.