Uitgebreide indicatie Metastatic breast cancer, HER2-positive.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 21.000.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Margetuximab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Borstkanker
Uitgebreide indicatie Metastatic breast cancer, HER2-positive.
Fabrikant MacroGenics
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Fabrikant: MacroGenics, ERBB 2 receptor antagonisten. Verhoogt de affiniteit voor CD16A-polymorfismen en verlaagt de affiniteit voor FcyRIIB (CD32B), een remmende receptor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 15 mg/kg
Bronnen NCT02492711

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR 2018.
Aanvullende opmerkingen Er waren 2.060 HER2+ patiënten met mammacarcinoom in 2018. Zo'n 200 patiënten betreft stadium 4 mammacarcinoom. Het gaat echter om een tweede-/derdelijns behandeling. Afhankelijk van de studieresultaten zal een subgroep van de patiënten die in de tweede/derde lijn worden behandeld in aanmerking komen voor dit geneesmiddel. Inschatting 100-200 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 140.000,00
Bronnen Drugs.com
Aanvullende opmerkingen In de VS kost 10 ml 25 mg/ml margetuximab ongeveer $2.200 (€1.950). Er zullen dus ongeveer 4 flacons per injectie gebruikt moeten worden (€7.800). Bij 18 injecties in een jaar zou dit neerkomen op €140.400. Mogelijk zal de prijs in de EU lager uitvallen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

21.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Gastric cancer; Oesophageal cancer.
Bronnen Clinicaltrials.gov, AdisInsight.
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.