Maribavir

Werkzame stof
Maribavir
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Treatment of CMV infection in transplant patients including those who are refractory or resistant to treatment with ganciclovir, valganciclovir, foscarnet or cidofovir.

1. Product

Merknaam
Camvia
Fabrikant
Shire
Werkingsmechanisme
Virusremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Benzimidazole riboside that inhibits viral DNA assembly and inhibits egress of viral capsids from the nucleus of infected cells. UL97 kinase inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2021
Verwachte registratie
Augustus 2022
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan dat de verwachte registratie in Q3 2022 zal plaatsvinden.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
(Val)ganciclovir, foscarnet, cidofovir, letermovir. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij CMV-infecties. Betreft aanvulling op behandelmogelijkheden.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er zijn veel patiënten die toxiciteit ondervinden van ganciclovir en in een beperkt aantal patiënten is er daarnaast ganciclovir resistentie. Foscarnet is de tweede optie maar het toxiciteitsprofiel is ongunstig. Naar verwachting zullen patiënten die nu foscarnet krijgen in aanmerking komen voor maribavir.
Behandelduur
Gemiddeld 8 week/weken
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
400 mg
Bronnen
Fabrikant op basis van fase 3 studies

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

65 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EBMT database; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
In 2014 zijn er 524 alloBMTs gedaan. Als er uitgegaan wordt van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zal dit een totaal patiëntvolume van 300 betekenen, ongeacht inschatting van CMV risico. Realistisch zal het patiëntvolume eerder in de buurt liggen van de 100 patiënten per jaar. De fabrikant verwacht dat het patiëntvolume tussen de 65-85 patiënten per jaar zal liggen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
GIP-databank
Aanvullende opmerkingen
Kosten van huidige behandelopties liggen rond de €2.500-€3.500 per patiënt per jaar. Inschatting voor letermovir betreft €19.000-€27.000.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Pre-emptive CMV infection
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.