Extended indication Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), add on in patients on a stable dose of riluzole.
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Masitinib
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication ALS
Extended indication Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), add on in patients on a stable dose of riluzole.
Proprietary name Alsitek
Manufacturer AB Science
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Masitinib is als diergeneesmiddel op de markt sinds 2009 voor behandeling van mastceltumoren (Masivet). Masitinib is een tyrosine kinase remmer die neuro-protectieve eigenschappen zou hebben in het perifeer en centraal zenuwstelsel.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date August 2022
Expected Registration September 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending
Additional remarks Negatieve opinie CHMP april 2018. Herbeoordeling gestart in april 2018. Fabrikant heeft de aanvraag tot herbeoordeling ingetrokken in mei 2018. Opnieuw ingediend bij de EMA.

Therapeutic value

Current treatment options Riluzol.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Het verschil in overleving is beperkt. De fase 3 wordt in de subgroep patiënten uitgevoerd die in de fase 2 meer baat leken te hebben bij de therapie, namelijk de patiënten die pas sinds kort symptomen hebben. De fase 3 studie loopt tot eind 2023.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 4,5 of 6,0 mg/kg lichaamsgewicht
References NCT03127267
Additional remarks Masitinib (1x daags) wordt samen gegeven met 50mg riluzole (2x daags)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,280

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIP databank 2021 (1);
Additional remarks Er zijn op dit moment 1.280 gebruikers van riluzol (1). Indien al deze patiënten overstappen is dit het maximale volume. Indien het geneesmiddel enkel in patiënten ingezet wordt met sinds kort klachten zullen echter enkel jaarlijks incidente patiënten in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Onderzocht in verschillende indicatiegebieden. De eerstvolgende indicatie-uitbreidingen zijn op de scan opgenomen.

Other information

There is currently no futher information available.