Extended indication

Mc0518 monotherapy for treatment of grade II to IV steroid-refractory acute graft versus host diseas

Therapeutic value

Possible added value

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Mc0518

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Graft versus Host

Extended indication

Mc0518 monotherapy for treatment of grade II to IV steroid-refractory acute graft versus host disease in adolescents and adults and elderly,

Manufacturer

Medac

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Mesenchymal Stromal Cells

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

Yes

Submission date

2024

Expected Registration

2025

Orphan drug

Yes

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options

Na steroïden in de eerste lijn is de huidige standaard behandeling in de tweede lijn ruxolitinib. Diverse middelen worden toegepast in de derde lijnsbehandeling van GVHD waaronder calcineurineremmers, mesenchymale stromale cellen (MSC), etanercept, antithymocyte globuline (ATG), mycofenolzuur, Infliximab, rituximab, et cetera.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

In het verleden veel, voornamelijk fase 2, studies verricht met MSC bij GVHD patiënten met de meest gerapporteerde effectiviteit van rond de 50%. Daar MSC een ATMP betreft lijkt de werkzaamheid ook sterk samen te hangen met de oorsprong van de MSC, manier van kweken en gebruikte donoren. Mede hierdoor is een algemene uitspraak over de effectiviteit van MSC lastig.

Duration of treatment

Average 1 month / months

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

1-2 miljoen cellen/ kg infusie

Additional remarks
Once a week for 4 weeks (Visit Day 1, 8, 15, and 22). Participants with partial response (PR) on Day 28 will have 2 additional MC0518 infusions administered on Day 29 and 36.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
EBMT database.
Additional remarks
Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op welke behandeld wordt met steroïden. Hiervan is naar schatting 50% steroïde refractair, wat maakt dat jaarlijks in totaal 150 patiënten theoretisch in aanmerking zouden komen voor behandeling.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.