Extended indication Percutaneous hepatic perfusion in patients with hepatic-dominant ocular melanoma
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Melphalan hydrochloride
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Oncology other
Extended indication Percutaneous hepatic perfusion in patients with hepatic-dominant ocular melanoma
Manufacturer Delcath
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2023
Expected Registration 2024
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Tebentafusp
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er werden 35 patienten behandeld van februari 2014 tot juni 2017. De ORR was 72%. Er werd een complete response in 3% van de patiënten gezien, een gedeeltelijke respons in 69%, stabiele ziekte in 13%, en progressieve ziekte in 16%. De mediane OS was 19,1 maanden. Het is nog niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen tebentafusp en melphalan hydrochloride.
Frequency of administration 1 times every 6 weeks
Dosage per administration 3 mg/kg
References NCT02678572

Expected patient volume per year

Patient volume

< 100

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) IKNL; (2) Carvajal et al. Br J Ophthalmol. 2017 Jan; 101(1): 38–44.
Additional remarks In 2020 werden er 195 diagnoses gesteld van een melanoom van het oog. Ongeveer 50% van de patiënten ontwikkelt metastases, met name in de lever (2). In dit geval zou het dus gaan om een honderdtal patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Cholangiocarcinoma
References Adis insight

Other information

There is currently no futher information available.