Mepolizumab

Werkzame stof

Mepolizumab

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Overige niet-oncologische hematologische medicatie

Uitgebreide indicatie
Adolescent and Adult Subjects With Severe Hypereosinophilic Syndrome (HES) refractory to current standard of care.

1. Product

Merknaam

Nucala

Fabrikant

GSK

Werkingsmechanisme

Interleukineremmer

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Monoklonaal antilichaam gericht tegen IL5; toedieningsvorm is poeder voor oplossing voor injectie (flacon) en oplossing voor injectie (voorgevulde pen)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

2020

Verwachte registratie

Oktober 2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Volgens fabrikant datum indiening in tweede helft 2020 en verwachte registratie  in tweede helft 2021.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Systemische corticosteroiden of immuunsuppresiva of cytotoxische therapie, imatinib.

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Het is effectief bij steroïde afhankelijke of steroïde refractaire patiënten (onafhankelijk van genese). Geeft de mogelijkheid om steroïden af te bouwen tot nul mg of een minimale dosering met daarbij vermindering van steroïde geïnduceerde schade. Geeft veel minder bijwerkingen dan de huidige behandelopties.

Behandelduur

Gemiddeld 250 week/weken

Toedingsfrequentie

1 maal per 4 weken

Dosis per toediening

750mg eens per 4 weken, hierna interval uitbreiden

Bronnen
NCT03306043
PMC3558744
Aanvullende opmerkingen
De begin dosering is 750 mg per 4 weken gedurende de eerste twee doses. Hierna wordt de interval uitgebreid naar 9 tot 12 weken

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EMA; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
De geschatte prevalentie van HES is 1,5 per 100.000 personen. Dat zou voor Nederland betekenen dat er tussen de 250 en 300 patiënten met HES zouden zijn. Niet alle patiënten hoeven met mepolizumab te worden behandeld. Een belangrijk deel zal met bijvoorbeeld corticosteroïden behandeld worden. Een deel zal chemotherapie moeten krijgen omdat ze een secundaire variant hebben. Er wordt verwacht dat er tussen de 50 en 100 patiënten gebaat zullen zijn bij dit middel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

43.000

Bronnen
fabrikant; EGPA / Zi-index
Aanvullende opmerkingen
fabrikant verwacht  43,000 per jaar 
3x100 mg; 13x per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.225.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Wordt nu soms off-label gebruikt voor onder andere EGPA en HES

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.