Uitgebreide indicatie

Add-on Treatment in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Mepolizumab

Domein

Longziekten algemeen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

COPD

Uitgebreide indicatie

Add-on Treatment in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Merknaam

Nucala

Fabrikant

GSK

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Al geregistreerd voor astma.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Verwachte registratie

2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
GSK heeft aangegeven dat de aanvraag nog niet is ingediend bij de EMA (aug 2018) en dat dit geneesmiddel niet in 2018 verwacht wordt.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Wordt off-label al voorgeschreven.

Toedieningsfrequentie

1 maal per maand

Dosis per toediening

100 mg

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
CBS; volksgezondheidenzorg.info; LAN standaard COPD, Mullerova H, et al. American journal of respiratory and critical care medicine. 2017;195:A4986., Brusselle G, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:2207-17.
Aanvullende opmerkingen
Berekening volume voor bovenstaande middelen: Van de 17 miljoen inwoners in Nederland heeft 3,4% COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem, 592.900 patiënten in 2016, 18% hiervan heeft ernstige COPD (ongeveer 106.700 patiënten) en 54% hiervan heeft matig tot ernstige COPD (ongeveer 320.000 patiënten) (LAN standaard COPD). Ruim de helft van alle COPD patiënten heeft eigenlijk nauwelijks of geen exacerbaties, ongeveer 44 % heeft er tenminste 1 per jaar, niet veel meer dan 10% 2 of meer. Wanneer we aannemen dat dit middel bij ernstige COPD wordt ingezet met 2 of meer exacerbaties komen er maximaal 10.670 patiënten in aanmerking voor dit middel. In de fase III studie worden patiënten met Astma geexcludeerd (dat wil zeggen ongeveer 18%, dan blijven er nog 8.750 patiënten over die in aanmerking komen). Ongeveer 64% van deze patiëntgroep heeft een eosinofielenwaarde van ≥150 cells/ul, en van deze groep heeft 33% een eosinofielenwaarde van ≥300 cells/ul. Dit leidt tot een patiëntaantal van ongeveer 2.500 - 5.500. De fabrikant verwacht dat dit aantal nog lager zal liggen; tussen de 683 en 2.082 patiënten in Nederland die voldoen aan de inclusiecriteria van de klinische studies. De werkgroep verwacht dat 5.000 patiënten realistisch gezien de behandeling zouden kunnen ontvangen. Echter, gezien de kans op off-label gebruik is het waarschijnlijk dat het patiëntaantal uitgroeit tot groter deel van COPD populatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

14.000,00 - 15.000,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
13 flacons van 100 mg kosten €14.635,53

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

Gezien lastige indicatiestelling - grote kans op off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Meerdere fase 3 studies

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.