Extended indication Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Therapeutic value Possible added value
Total cost 4,475,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Mirikizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bowel diseases
Extended indication Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks IL23i

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date April 2022
Expected Registration June 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is dat dit geneesmiddel voornamelijk zal gaan concurreren met ustekinumab een iets minder specifieke IL12/23-remmer, die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Mogelijk is dit ook het geval voor chronische darmontsteking. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen en er zal daardoor waarschijnlijk substitutie plaatsvinden van ustekinumab naar mirikizumab.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 50-600 mg
References NCT03518086 (LUCENT 1); Sandborn et al. Gastroenterology. 2020;158(3):537-49.e10.; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.; NCT03524092

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Crohn-colitis.nl (1); declaratiedata (2); Expert opinie (3);
Additional remarks Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft ulcerative colitis (1). Het aantal patiënten dat op dit moment een biological ontvangt vanwege ulcerative colitis bedraagt ongeveer 7.000 (2). In het maximale scenario komen zij allemaal in aanmerking met de voorgestelde indicatie. De verwachting is echter dat ongeveer een 200 tot 300 patiënten in aanmerking zullen komen voor mirikizumab (3).

Expected cost per patient per year

Cost 14,900.00 - 20,900.00
References op basis van lijstprijs en posologie onderhoudsdosering
Additional remarks Indien de prijs vergelijkbaar zal zijn met het concurrerende geneesmiddel ustekinumab: 90mg wegwerpspuit kost €2.986,74. Voor de behandeling van een patiënt betekent dit 5 tot 7 spuiten per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

4,475,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Psoriasis, Crohn
References Pipeline Lilly

Other information

There is currently no futher information available.