Extended indication

Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

11,796,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Mirikizumab

Domain

Chronic immune diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Bowel diseases

Extended indication

Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis who have had an inadequate response with, lost response to, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic treatment

Proprietary name

Omvoh

Manufacturer

Eli Lilly

Mechanism of action

Interleukin inhibitor

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
IL23i

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

April 2022

Expected Registration

May 2023

Registration phase

Registered

Additional remarks
Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of mirikizumab (Omvoh®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Start beoordeling dossier in februari 2024. Datum publicatie advies is nog niet bekend.

Therapeutic value

Current treatment options

anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

De verwachting is dat dit geneesmiddel voornamelijk zal gaan concurreren met ustekinumab een iets minder specifieke IL12/23-remmer, die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Mogelijk is dit ook het geval voor chronische darmontsteking. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen en er zal daardoor waarschijnlijk substitutie plaatsvinden van ustekinumab naar mirikizumab.

Frequency of administration

1 times every 4 weeks

Dosage per administration

50-600 mg

References
NCT03518086 (LUCENT 1); Sandborn et al. Gastroenterology. 2020;158(3):537-49.e10.; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.; NCT03524092

Expected patient volume per year

Patient volume

750 - 850

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Crohn-colitis.nl (1); NVMDL Leidraad IBD (2); declaratiedata (3); Expert opinie (4);
Additional remarks
Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking (1). Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft ulcerative colitis (1). Doorgaans wordt gestart met een TNF-alfaremmer. Daarna worden ook andere biologische geneesmiddelen overwogen (2). In 2022 kregen 3.259 patiënten een biologisch geneesmiddel voorgeschreven anders dan TNFalfaremmers. Deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor een vergelijkbare indicatie als mirikizumab. In het maximale scenario komen zij allemaal in aanmerking met de voorgestelde indicatie (3). De verwachting van experts is echter dat het middel voornamelijk zal concurreren met ustekinumab. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het patentverloop van Stelara (ustekinumab) in 2024. Naar schatting van experts zal het gaan om maximaal 750 tot 850 patiënten per jaar  (4).

Expected cost per patient per year

Cost

14,745.00

References
Fabrikant
Additional remarks
Apotheekinkoopprijs (AIP) per verpakking van: €1.134,29 (zowel IV 300mg (injectieflacon) als SC 200mg (twee keer voorgevulde spuit a 100mg) hebben dezelfde prijs). 
Bij een toedieningsfrequentie van elke 4 weken (dertien doseringen per jaar) zijn de totale kosten per jaar per patiënt: €14.745,77.
Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

11,796,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Psoriasis, Crohn

References
Pipeline Lilly

Other information

There is currently no futher information available.