Mobocertinib

Therapeutische waarde Mogelijke meerwaarde
Totale kosten
Registratiefase Klinische studies
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof

Mobocertinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Vergevorderd NSCLC met EGFR exon20 inserties die progressief zijn op ten minste 1 eerdere systemische therapie.

Fabrikant

Takeda

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
EGFR remmer

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juli 2021

Verwachte registratie

Augustus 2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht een indiening medio 2021 en een registratie in het tweede kwartaal van 2022

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Geen behandelingen voor deze specifieke EGFR-mutatie.

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Eerste inhibitor in deze klasse.

Behandelduur

Gemiddeld 7 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

160 mg

Bronnen
NCT02716116; fabrikant

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 89

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; expertopinie.
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (5.775). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR exon20 inserties is ongeveer 2% (116 patiënten). Na de eerstelijns behandeling komt ongeveer 70% nog in aanmerking voor een 2e lijns behandeling. Een schatting van het totaal aantal patiënten is ongeveer 81.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Behandeling in de eerste lijn.

Bronnen
NCT04129502.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.