Mogamulizumab

Werkzame stof

Mogamulizumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Non-hodgkin lymfoom agressief

Uitgebreide indicatie
Poteligeo is indicated for the treatment of adult patients with mycosis fungoides (MF) or Sézary syndrome (SS) who have received at least one prior systemic therapy.

1. Product

Merknaam

Poteligeo

Fabrikant

Kyowa

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Humanized monoclonal antibody targeting CC chemokine receptor 4 (CCR4).

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

November 2017

Verwachte registratie

November 2018

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Indiening gebaseerd op de MAVORIC trial. Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Systemische chemotherapie

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Er bestaat een duidelijke unmet clinical need voor de systemische behandeling van patiënten met een CTCL. In Nederland zijn hiervoor nauwelijks behandelingen beschikbaar. Mogalizumab heeft in een gerandomiseerde fase 3 studie hogere ORR en langere PFS laten zien in verband met vorinostat (ASH 2017).

Behandelduur

Niet gevonden

Toedingsfrequentie

1 maal per week

Dosis per toediening

1 mg/kg

Bronnen
NCT01728805
Aanvullende opmerkingen
1 mg/kg per week gedurende 4 weken in cyclus 1, daarna 1 maal per 2 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 10

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
Incidentie CTCL in 2016 (NKR): 131. Expertopinie schat het aantal patiënten per jaar in op minder dan 10.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

60.000 - 120.000

Bronnen
Scrip
Aanvullende opmerkingen
¥155,999 (ongeveer €1.200) per 20mg/5ml. Prijs min-max gebaseerd op 6-12 maanden behandeling van een patiënt van 70kg.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

900.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

HTLV-1 associated myelopathy (HAM), Adult T-cell Leukemia/Lymphoma.

Bronnen
clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Verwachting van patiëntaantal bij recidief ATLL betreft waarschijnlijk minder dan 5 patiënten per jaar.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.