Uitgebreide indicatie Bone marrow transplant in MM icm G-CSF.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Motixafortide
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Stamceltransplantaties
Uitgebreide indicatie Bone marrow transplant in MM icm G-CSF.
Fabrikant BioLineRx
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Weesgeneesmiddelstatus van de FDA voor stamcel mobilisatie.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Dosis per toediening 1.25mg/kg + G-CSF
Bronnen NCT03246529.
Aanvullende opmerkingen GENESIS: Tot 2 subcutane injecties van BL-8040 worden verwacht tijdens de studie.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017.
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten die non-fit zijn voor ASCT zijn >70 jaar en >65 met comorbiditeiten (50%). Dit betekent dat van de maximaal 500 patiënten een deel hiervan in aanmerking zal komen voor deze nieuwe behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen PhII: Acute myeloid leukaemia; Pancreatic cancer.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.