Uitgebreide indicatie Rizmoic is indicated for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adult patients who ha
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 1.575.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Naldemedine
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Chronische immuunziekten overig
Uitgebreide indicatie Rizmoic is indicated for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adult patients who have previously been treated with a laxative.
Merknaam Rizmoic
Fabrikant Shionogi
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Peripherally-selective μ-opioid receptor antagonist

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Maart 2017
Verwachte registratie Februari 2019
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie december 2018. Geregistreerd in februari 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties laxantia
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 0,2 mg
Bronnen NCT01993940; NCT01965158; NCT01965652

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIPdatabank; De Groot et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2224
Aanvullende opmerkingen In 2016 kregen 970.070 patiënten opioïden. Ongeveer 50%-90% van de patiënten die worden behandeld met opioïden krijgt last van obstipatie. Dit zou 485.035-873.063 patiënten betekenen. Het daadwerkelijke patiëntvolume is sterk afhankelijk van de therapeutische waarde en de plaats in de behandeling. Potentieel is dit een grote groep patiënten. Dit middel zal waarschijnlijk worden ingezet wanneer andere geneesmiddelen niet werken. De inschatting is daarom enkele honderden patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 4.500,00
Bronnen GoodRx.com
Aanvullende opmerkingen In de Verenigde Staten kosten 30 tabletten naldemedine 0,2 mg gemiddeld $383,13. Dit is de hoeveelheid voor gebruik van een maand, dus dit zou $4.597,56 per patiënt per jaar bedragen. De prijs in Europa is waarschijnlijk lager.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.575.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.