Extended indication Namodenoson monotherapy for second line, third line treatment of advanced Hepatocellular carcinoma i
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Namodenoson
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Liver cancer
Extended indication Namodenoson monotherapy for second line, third line treatment of advanced Hepatocellular carcinoma in adults and elderly with Child-Pugh Class B7 cirrhosis.
Manufacturer Can-Fite
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date May 2025
Expected Registration June 2026
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional remarks Fast track status bij de FDA.

Therapeutic value

Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Namodenoson, een A3-adenosinereceptoragonist, liet veelbelovende resultaten zien bij gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC) en matige leverdisfunctie (Child-Pugh B; CPB) in een fase I/II klinische studie. In deze fase II-studie werd namodenoson onderzocht als tweedelijnstherapie bij dergelijke patiënten. Patiënten werden in een verhouding 2:1 gerandomiseerd naar tweemaal daags (BID) namodenoson (25 mg; n = 50) of placebo (n = 28). Er werd niet voldaan aan het primaire eindpunt (algehele overleving [OS]). De mediane OS was 4,1/4,3 maanden voor namodenoson/placebo (hazard ratio [HR], 0,82; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI] 0,49-1,38; p = 0,46). Een vooraf geplande subgroep analyse van CPB7-patiënten (34 met namodenoson behandeld, 22 met placebo behandeld) toonde een niet-significante verbetering in OS/progressievrije overleving (PFS) aan. OS: 6,9 versus 4,3 maanden; HF, 0,81; 95% CI: 0,45-1,43, p = 0,46. PFS: 3,5 versus 1,9 maanden; HR, 0,89; 95% CI: 0,51-1,55, p = 0,67 (log-rank-test). Het verschil in OS na 12 maanden was significant (44% versus 18%, p = 0,028). De responspercentages werden bepaald bij patiënten voor wie ≥1 beoordeling na baseline beschikbaar was (34 met namodenoson behandeld, 21 met placebo behandeld). Een gedeeltelijke respons werd bereikt door respectievelijk 3/34 (8,8%) en 0/21 (0%) patiënten. Namodenoson werd goed verdragen met een veiligheidsprofiel dat vergelijkbaar was met dat van de placebogroep. Er zijn geen behandeling gerelateerde sterfgevallen gemeld; geen enkele patiënt trok zich terug vanwege toxiciteit. Concluderend liet namodenoson een gunstig veiligheidsprofiel en een voorlopig werkzaamheidssignaal zien in HCC CPB. De eindresultaten moeten nog afgewacht worden. De verwachting is dat de PAKWIL criteria niet gehaald gaan worden.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 25 mg
References NCT05201404; expertopinie; Cancers (Basel) 2021 Jan 7;13(2):187. doi: 10.3390/cancers13020187. Namodenoson in Advanced Hepatocellular Carcinoma and Child-Pugh B Cirrhosis: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Salomon M Stemmer et al

Expected patient volume per year

References Expertopinie
Additional remarks In Nederland zijn ongeveer 625 nieuwe patiënten met hepatocellulair carcinoom per jaar. Alleen de patiënten met Child Pugh class B zullen in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.