Napabucasin

Stofnaam
Napabucasin
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Maagkanker
Uitgebreide indicatie
Metastatic gastric or gastroesophageal adenocarcinoma in adults, 2L+, in combination with paclitaxel.

1. Product

Fabrikant
Boston
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
2021
Verwachte registratie
2022
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
First-in-class cancer stemness inhibitor that targets STAT3. Resultaten fase III studie naar verwachting in 2021.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Mediaan 7 week/weken
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
480 mg
Bronnen
Jonker et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;3(4):263-270.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 137

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren er gemiddeld 555 nieuwe patiënten met cardia of non-cardia maagadenocarcinoom stadium IV. Ongeveer twee derde van deze patiënten werd behandeld in de 1e lijn (370 patiënten). Daarnaast werden 350 patiënten per jaar behandeld met palliatieve chemotherapie. Schatting voor percentage patiënten dat na progressie op 1e lijns systemische therapie start met 2e lijns systemische therapie is 37% (137 patiënten).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.