Extended indication Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)
Therapeutic value No judgement
Total cost 7,500,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Nemolizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Skin diseases
Extended indication Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)
Manufacturer Galderma
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments bekostiging mogelijk intramuraal, conform dupilumab

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2020
Expected Registration 2021
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Therapeutic value No judgement
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 0,1-0,5-2,0 mg/kg
References Bron: Ruzicka et al, N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):826-835. doi: 10.1056/NEJMoa1606490

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 800

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Inschatting patiëntenaantal op basis van dupilumab (concurrent).
Additional comments Fabrikant dupilumab: maximaal patiëntvolume: 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpeneteratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10-40%

Expected cost per patient per year

Cost 15,000.00
Additional comments Vergelijkbaar met dupilumab, zal de concurrentie aan moeten gaan wat de prijs nog zou kunnen drukken.

Potential total cost per year

Total cost

7,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References SPS

Other information

There is currently no futher information available.