Nemolizumab

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 7.500.000,00
Registratiefase Klinische studies
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Nemolizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidziekten
Uitgebreide indicatie Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)
Fabrikant Galderma
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen bekostiging mogelijk intramuraal, conform dupilumab

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 0,1-0,5-2,0 mg/kg
Bronnen Bron: Ruzicka et al, N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):826-835. doi: 10.1056/NEJMoa1606490

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Inschatting patiëntenaantal op basis van dupilumab (concurrent).
Aanvullende opmerkingen Fabrikant dupilumab: maximaal patiëntvolume: 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er een aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpenetratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10%-40%

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 15.000,00
Aanvullende opmerkingen Vergelijkbaar met dupilumab, zal de concurrentie aan moeten gaan wat de prijs nog zou kunnen drukken.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen SPS

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.