Extended indication Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 7,500,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Nemolizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Skin diseases
Extended indication Atopic Dermatitis; Prurigo (jeuk)
Manufacturer Galderma
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Bekostiging mogelijk intramuraal, conform dupilumab.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date December 2023
Expected Registration May 2025
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Nemolizumab is een effectieve en veilige behandeling voor prurigo nodularis op basis van goed uitgevoerde placebo-gecontroleerde studies. De plaats bij de behandeling van atopisch eczeem is minder duidelijk. Het werkt goed tegen jeuk, maar niet voor de eczeem zelf.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 0,1-0,5-2,0 mg/kg
References Bron: Ruzicka et al, N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):826-835. doi: 10.1056/NEJMoa1606490; NCT01986933; expertopinie

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 800

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Inschatting patiëntenaantal op basis van dupilumab (concurrent).
Additional remarks Fabrikant dupilumab: maximaal patiëntvolume: 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er een aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpenetratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10% tot 40%.

Expected cost per patient per year

Cost 15,000.00
Additional remarks Vergelijkbaar met dupilumab, zal de concurrentie aan moeten gaan wat de prijs nog zou kunnen drukken.

Potential total cost per year

Total cost

7,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References SPS

Other information

There is currently no futher information available.