Netarsudil / latanoprost

Werkzame stof
Netarsudil / latanoprost
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie
reduction of elevated intraocular pressure

1. Product

Merknaam
Rocklatan
Fabrikant
Aerie
Werkingsmechanisme
Serine/threonine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oculair
Toedieningsvorm
Oogdruppels
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Netarsudil is een Rho kinase (ROCK) inhibitor. Latanoprost is a prostaglandin analog. (Asrani. Am J Ophthalmol 2019;207:248–257) (Dasso. Clinical Ophthalmology 2018;12:939–1944)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
Januari 2020
Verwachte registratie
Februari 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen. Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogen de eerste keus behandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerste keus behandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Uit de fase 3 studie blijkt dat netarsudil/latanoprost statistisch en klinisch superieur is ten opzichte van de monotherapieën. Echter is een nadelige bijwerking dat 50% van de patiënten rode ogen krijgt. Mogelijk zal het als tweede keuze gebruikt worden afhankelijk van de bijwerkingen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
1 oogdruppel van netarsudil 0.02% / latanoprost 0.005%
Bronnen
NCT03284853 NCT03284853

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Naar verwachting zal netarsudil / latanoprost slechts beperkt ingezet gaan worden. Dit komt onder andere door de nadelige bijwerkingen. Het patiëntvolume zal waarschijnlijk 50-100 patiënten bedragen, maar kan door de effectiviteit mogelijk hoger uitvallen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 170
Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
De kosten per patiënt per jaar voor latanoprost betreffen €35, voor andere middelen ligt dit rond de €135.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

12.750

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.