Netarsudil mesylate

Werkzame stof
Netarsudil mesylate
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie
Rhokiinsa is indicated for the reduction of elevated intraocular pressure (IOP) in adult patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension

1. Product

Merknaam
Rhokiinsa
Fabrikant
Aerie
Werkingsmechanisme
Serine/threonine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oculair
Toedieningsvorm
Oogdruppels
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Rho-associated kinase inhibitors.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Oktober 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
NCT03284853

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen. Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogon de eerste keus behandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerste keus behandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Inferieur ten opzichte van timolol. Mogelijk als additionele behandeling als 3e of 4e keus.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
1 oogdruppel van 200 microgram/ml

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
expert opinie.
Aanvullende opmerkingen
Verwacht dat dit middel slechts beperkt ingezet zal gaan worden. Schatting: 50-100 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
35 - 135
Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
De kosten per patiënt per jaar voor latanoprost betreffen €35, voor andere middelen ligt dit rond de €135. De verwachting is dat de kosten per patiënt per jaar voor netarsudil mesylate hier tussenin liggen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

6.375

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.