Nintedanib

Stofnaam
Nintedanib
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan
IndicatieuitbreidingIND
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Treatment of Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease (PF-ILD)

1. Product

Merknaam
Ofev
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum
ILD expertisecentrum St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, EMC Rotterdam, OLVG Amsterdam
Aanvullende opmerkingen
Tyrosine kinase inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
Juli 2019
Verwachte registratie
Juli 2020
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor reeds vergoed voor andere indicaties.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Geen officiële standaardtherapie, patiënten worden nu behandeld met corticosteroiden, cyclofosfamide, azathioprine en mycofenolaat.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er zijn nog geen studieresultaten bekend, er wordt een potentiële meerwaarde verwacht aannemelijk gezien de effecten bij de behandeling van IPF (Idiopathische Pulmonale Fibrose).
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
150 mg
Bronnen
Fabrikant; NCT02999178

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000 - 2.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expertopinie
Aanvullende opmerkingen
PF-ILD is geen specifieke diagnose, maar duidt op een groep ILD patiënten die gekenmerkt wordt door progressieve littekenvorming van het longparenchym; het kan gaan om patiënten met niet-klassificeerbare vormen van idiopatische longfibrose, om patiënten met onderliggende auto-immuunziekten (of kenmerken hiervan) en geassocieerde longfibrose, of om patiënten met een specifieke onderliggende ILD die gepaard gaat met secundaire longfibrosering (b.v. chronische extrinsieke allergische alveolitis); ook longfibrose veroorzaakt zijn door gebruik van bepaalde geneesmiddelen (b.v. nitrofurantoine) of inademen van schadelijke stoffen (b.v. silica of asbest) kunnen tot PF-ILD worden gerekend. De omvang van deze groep ILD patiënten is niet goed bekend, maar waarschijnlijk gaat het om 1.000-2.000 personen in Nederland.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000
Bronnen
G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
De prijs van het middel dat nu al op de markt is voor andere indicaties. Huidige prijs capsule van 150 mg kost €2.474,52 per maand (€29.694,24 per jaar).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

45.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.