Nintedanib

Werkzame stof
Nintedanib
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Extension of Indication to include new indication for OFEV for the treatment of other chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with a progressive phenotype.

1. Product

Merknaam
Ofev
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Werkingsmechanisme
Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum
ILD expertisecentrum St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, EMC Rotterdam, OLVG Amsterdam

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
September 2019
Verwachte registratie
Juni 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor reeds vergoed voor andere indicaties.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Geen officiële standaardtherapie, patiënten worden nu behandeld met corticosteroiden, cyclofosfamide, azathioprine en mycofenolaat.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er zijn nog geen studieresultaten bekend, er wordt een potentiële meerwaarde verwacht aannemelijk gezien de effecten bij de behandeling van IPF (Idiopathische Pulmonale Fibrose).
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
100-150 mg
Bronnen
Fabrikant; NCT02999178

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

700 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Jaarverslag Longfibrosepatiëntenvereniging 2017.
Aanvullende opmerkingen
Er zijn ongeveer 3.400 longfibrose patiënten in Nederland 60% daarvan heeft IPF. Dus 1.360 patiënten hebben een andere aandoening. Van deze 1.360 komen alleen patiënten in aanmerking voor Ofev die of SSc als oorzaak hebben (15-20%) of die patiënten waarvan de longfunctie ernstig verslechterd (PF-ILD, 50%-60%). Circa 700-800 patiënten zullen naar verwachting in aanmerking komen voor behandeling van Ofev vanwege progressieve PF-ILD.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
26.000 - 27.000
Bronnen
G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
De prijs van het reeds beschikbare middel is als uitgangspunt gebruikt. Huidige prijs capsule van 150 mg kost €2.403,76 per maand en de 100 mg capsule kost €1.683 per maand. De gebruiksverhouding van de 100 mg capsule en 150 mg capsule is respectievelijk 25% en 75%, dus de gemiddelde kosten per patiënt per jaar zijn €26.682,84.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

19.875.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.