Nintedanib

Active substance Nintedanib
Domain Lung diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen Indication extension
Main indication Other lung
Extended indication Ofev is indicated in adults for the treatment of systemic sclerosis associated interstitial lung disease.

Product

Proprietary name Ofev
Manufacturer Boehringer Ingelheim
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise ILD expertisecentrum St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, EMC Rotterdam, OLVG Amsterdam

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date August 2019
Expected Registration August 2020
Orphan drug No
Registration phase Positive CHMP opinion
Additional comments Dit middel wordt onder voorwaarden reeds vergoed voor andere indicaties. Positieve-CHMP in februari 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Geen officiële standaardtherapie, patiënten worden nu behandeld met corticosteroiden, cyclofosfamide, azathioprine en mycofenolaat.
Therapeutic value Potential added value
Substantiation Er zijn nog geen studieresultaten bekend, er wordt een potentiële meerwaarde verwacht aannemelijk gezien de effecten bij de behandeling van IPF (Idiopathische Pulmonale Fibrose).
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 100-150 mg
References Fabrikant; NCT02999178

Expected patient volume per year

Patient volume

700 - 800

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Jaarverslag Longfibrosepatiëntenvereniging 2017.
Additional comments Er zijn ongeveer 3.400 longfibrose patiënten in Nederland 60% daarvan heeft IPF. Dus 1.360 patiënten hebben een andere aandoening. Van deze 1.360 komen alleen patiënten in aanmerking voor Ofev die of SSc als oorzaak hebben (15-20%) of die patiënten waarvan de longfunctie ernstig verslechterd (PF-ILD, 50%-60%). Circa 700-800 patiënten zullen naar verwachting in aanmerking komen voor behandeling van Ofev vanwege progressieve PF-ILD.

Expected cost per patient per year

References G-Standaard
Additional comments De prijs van het reeds beschikbare middel is als uitgangspunt gebruikt. Huidige prijs capsule van 150 mg kost €2.344,25 per maand en de 100 mg capsule kost €1.683 per maand. De gebruiksverhouding van de 100 mg capsule en 150 mg capsule is respectievelijk 30% en 70%, dus de gemiddelde kosten per patiënt per jaar zijn €25.751.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No
References Fabrikant

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.