Nintedanib

Werkzame stof
Nintedanib
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Ofev is indicated in adults for the treatment of systemic sclerosis associated interstitial lung disease.

1. Product

Merknaam
Ofev
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Werkingsmechanisme
Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Expertisecentrum
ILD expertisecentrum St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, EMC Rotterdam, OLVG Amsterdam

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden reeds vergoed voor andere indicaties. Positieve-CHMP in februari 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Geen officiële standaardtherapie, patiënten worden nu behandeld met corticosteroiden, cyclofosfamide, azathioprine en mycofenolaat.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er zijn nog geen studieresultaten bekend, er wordt een potentiële meerwaarde verwacht aannemelijk gezien de effecten bij de behandeling van IPF (Idiopathische Pulmonale Fibrose).
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
100-150 mg
Bronnen
Fabrikant; NCT02999178

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

700 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Jaarverslag Longfibrosepatiëntenvereniging 2017.
Aanvullende opmerkingen
Er zijn ongeveer 3.400 longfibrose patiënten in Nederland 60% daarvan heeft IPF. Dus 1.360 patiënten hebben een andere aandoening. Van deze 1.360 komen alleen patiënten in aanmerking voor Ofev die of SSc als oorzaak hebben (15-20%) of die patiënten waarvan de longfunctie ernstig verslechterd (PF-ILD, 50%-60%). Circa 700-800 patiënten zullen naar verwachting in aanmerking komen voor behandeling van Ofev vanwege progressieve PF-ILD.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
De prijs van het reeds beschikbare middel is als uitgangspunt gebruikt. Huidige prijs capsule van 150 mg kost €2.344,25 per maand en de 100 mg capsule kost €1.683 per maand. De gebruiksverhouding van de 100 mg capsule en 150 mg capsule is respectievelijk 30% en 70%, dus de gemiddelde kosten per patiënt per jaar zijn €25.751.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.