Nintedanib

Stofnaam
Nintedanib
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan
IndicatieuitbreidingIND
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Systemic Sclerosis - Interstitial Lung Disease (SSc-ILD)

1. Product

Merknaam
Ofev
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Tyrosine kinase inhibitor. SSc-ILD betreft complexe diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling; dit verloopt dan ook veelal in of in overleg met een erkend expertisecentrum voor ILD; er zijn op dit moment twee landelijk en internationaal erkende expertisecentra voor ILD: het St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en EMC Rotterdam; de indicatiestelling Ofev bij IPF gebeurt reeds enkele jaren in of in overleg met erkende expertisecentra voor deze aandoening; hiervoor zijn zorgnetwerken rondom deze expertisecentra opgezet.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
Maart 2019
Verwachte registratie
Maart 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor reeds vergoed voor andere indicaties.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Corticosteroiden, cyclofosfamide, azathioprine, mycofenolaat.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Nog geen uitkomsten van studies, maar de verwachting is dat de progressie met 50% wordt gereduceerd in de fibroserende vormen van SSc-ILD.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
150 mg
Bronnen
Giacomelli et al. Rheumatol Int 2017;37:853-63

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

750 - 1.500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
ILD Biobank; Solomon et al. Eur Respir Rev 2013;22(127):6-19
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 20.000 personen ILD. Schatting is dat hiervan maximaal 3.000 SSc-ILD betreft. Afhankelijk van patiëntkenmerken komt mogelijk 25 tot 50% in aanmerking voor behandeling. Een nauwkeurigere inschatting van het patiëntvolume is niet te geven; er is geen landelijke database SSc-ILD waaruit betrouwbare data kan worden gehaald.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000
Bronnen
G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
De prijs van het middel dat nu al op de markt is voor andere indicaties. Huidige prijs capsule van 150 mg kost €2.474,52 per maand (€29.694,24 per jaar).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

33.750.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.