Extended indication Opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the first line treatment of adult patients wi
Therapeutic value Possible added value
Total cost 13,533,075.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Nivolumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Mesothelioma
Extended indication Opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the first line treatment of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma.
Proprietary name Opdivo
Manufacturer BMS
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments PD-1 antilichaam.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date August 2020
Expected Registration June 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in april 2021. Het Zorginstituut concludeert dat ipilimumab in combinatie met nivolumab voor de behandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom effectief is en kan worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wel adviseren we de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de prijs te onderhandelen. In april 2022 zijn de onderhandelingen met de leverancier van ipilimumab afgerond. Op grond van die onderhandelingsresultaten zijn er voldoende waarborgen dat bij opname van ipilimumab in het basispakket de uitgaven voor de inzet in combinatie met nivolumab voor patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom, zowel met het epitheloïde tumortype als met het niet-epitheloïde tumortype, op een aanvaardbaar niveau blijven, zodat opname in het basispakket maatschappelijk verantwoord is en het geneesmiddel voor patiënten toegankelijk kan zijn. Het afgesloten financieel arrangement gaat in met ingang van 1 juni 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Uitgaande van een correcte uitvoering van het financieel arrangement is met deze wijziging van de Rzv is geregeld dat het geneesmiddel ipilimumab in combinatie met nivolumab als eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2023 niet meer uitgesloten is van het basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options Alle PD1 en PDL1 remmers worden verwacht voor deze indicatie (pembrolizumab, atezolizumab).
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Ipilimumab+nivolumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Op basis van de significante en klinisch relevante overlevingswinst geeft CieBOM in haar advies een meerwaarde voor ipilimumab plus nivolumab behandeling voor de totale patiëntenpopulatie en in de NVALT-SAGA plaatsbepaling wordt ipilimumab plus nivolumab aanbevolen als behandeling van voorkeur in de eerste lijn voor alle patiënten met inoperabel mesothelioom. ZiNL beoordeling: Conclusie over de stand van de wetenschap en praktijk/therapeutische waarde Op basis van de analyses van de beide afzonderlijke histologische subgroepen groepen blijkt een duidelijke toegevoegde waarde voor patiënten met het niet-epitheloïde tumor histologische subtype ten opzichte van chemotherapie. Voor deze groep voldoet de behandeling met ipilimumab+nivolumab aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ook voor de subgroep van patiënten met een epitheloïde tumor histologisch subtype is sprake van een behandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk. Er is echter geen evidente meerwaarde van de behandeling met ipilimumab+nivolumab ten opzichte van chemotherapie voor patiënten met het epitheloïde tumor histologisch subtype aangetoond, waardoor niet meer dan een gelijke waarde voor de epitheloïde subgroep kan worden geconcludeerd.
Dosage per administration De aanbevolen dosering nivolumab bedraagt 360 mg iedere 3 weken intraveneus toegediend gedurende 30 minuten in combinatie met 1 mg/kg ipilimumab iedere 6 weken intraveneus toegediend gedurende 30 minuten. Behandeling dient te worden voortgezet tot ziekteprogressie, onacceptabele bijwerkingen of tot 24 maanden behandeling.
References CheckMate 743; NCT02899299; SmPC Opdivo/Yervoy
Additional comments Het gemiddelde aantal toedieningen ipilimumab in de CheckMate 743 studie was 5,4, en voor nivolumab 16,5. (Bron: Pakketadvies ipilimumab bij mesothelioom)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 225

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies ipilimumab bij mesothelioom
Additional comments Totale aantal patiënten dat jaarlijks voor ipilimumab + nivolumab in aanmerking komt -incidente patiënten: 225 patienten in het 3e jaar na de introductie (= 56 pat met niet-epitheloïde tumor histologie + 169 pat met epitheloïde tumor histologie).

Expected cost per patient per year

Cost < 60,147.00
References Pakketadvies ipilimumab bij mesothelioom
Additional comments Nivolumab 10mg/ml flacon, 4 ml (40mg): €405,03; Nivolumab 10mg/ml flacon, 10ml (100mg): €1.012,56; Nivolumab 10mg/ml flacon, 24ml (240mg): €2.430,15; Z-index, 1 april 2021, exclusief btw. Prijs is ingeschat in lijn met andere indicaties. Voor alle indicatie van nivolumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis lopend tot 1 januari 2024. Ten behoeve van deze indicatie is voor Yervoy een financieel arrangement afgesloten tussen het Ministerie van VWS en BMS dat loopt tot 1 januari 2024.(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-13046.html)

Potential total cost per year

Total cost

13,533,075.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Additional comments Totale kosten ipilimumab + nivolumab in het 3e jaar: € 14.443.742 (waarvan € 5.572.139 ipilimumab kosten). (Bron: Pakketadvies ipilimumab bij mesothelioom).

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References adisinsight
Additional comments Buiten de indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen geen nieuwe indicatie-uitbreidingen bekend.

Other information

There is currently no futher information available.