Nivolumab

Werkzame stof
Nivolumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Borstvlieskanker
Uitgebreide indicatie
Mesothelioom (in combinatie met ipilimumab).

1. Product

Merknaam
Opdivo
Fabrikant
BMS
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
PD-1 antilichaam.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2020
Verwachte registratie
September 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht indiening in Q3 2020 en registratie in Q2/3 2021. Voor nivolumab is er een financieel arrangement afgesloten met het Ministerie van VWS (lopend tot eind 2020). Dit arrangement geldt ook voor alle toekomstige (geregistreerde) indicaties van nivolumab.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Alle PD1 en PDL1 remmers worden verwacht voor deze indicatie (pembrolizumab, atezolizumab)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur is onbekend

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 567

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR 2016
Aanvullende opmerkingen
567 diagnoses pleuramesothelioom.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40.000 - 60.000
Bronnen
G-standaard, januari 2019
Aanvullende opmerkingen
Nivolumab 10 mg/ml flacon, 4 ml (40 mg): € 405,03; Nivolumab 10 mg/ml flacon, 10 ml (100 mg): €1.012,56; Nivolumab 10 mg/ml flacon, 24 ml (240 mg): € 2.430,15; Z-index, 1 augustus 2018, exclusief BTW. Gemiddeld aantal toedieningen is nog niet bekend, prijs ingeschat in lijn met andere indicaties. Voor alle indicatie van nivolumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis lopend tot eind 2020. (Het huidige Opdivo financiële arrangement is met 1 jaar verlengd (t/m 31 december 2020).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

28.350.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Buiten de indicaties in de Horizonscan geen nieuwe indicatie-uitbreidingen bekend.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.