Uitgebreide indicatie Extension of indication to include OPDIVO in combination with platinum-based chemotherapy for neoadj
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 94.000.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Nivolumab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include OPDIVO in combination with platinum-based chemotherapy for neoadjuvant treatment of adult patients with resectable Stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC).
Merknaam Opdivo
Fabrikant BMS
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Maart 2022
Verwachte registratie Januari 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Op dit moment wordt neo-adjuvante behandeling in Nederland enkel gegeven aan patiënten in stadium 1B en 2. Het is hierdoor nog niet bekend hoe de plaatsbepaling van dit geneesmiddel zal zijn.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.514 - 2.246

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR 2020 (1);
Aanvullende opmerkingen In totaal zijn er op basis van bovenstaande data 2.246 patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC (1). Op dit moment wordt neo-adjuvante behandeling in Nederland enkel gegeven aan patiënten in stadium 1B en 2, dit betreft (418+206+632 = 1.256 patiënten). Daarnaast komt mogelijk de groep patiënten die chirurgie ontvangt bij stadium IIIA in aanmerking voor deze therapie, dit betreffen (258 patiënten). Over deze laatste groep dient echter nog te worden besloten hoe de behandelingen in de praktijk gaat lopen, gezien er ook voor kan worden gekozen om bij een grotere groep patiënten chirurgie toe te passen (maximaal alle 990 patiënten met Stadium IIIA). Om die reden zal het patiëntvolume dat in aanmerking komt 1.514 - 2.246 patiënten betreffen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 40.000,00 - 60.000,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen Nivolumab 10mg/ml flacon, 4 ml (40mg): €405,03; Nivolumab 10mg/ml flacon, 10ml (100mg): €1.012,56; Nivolumab 10mg/ml flacon, 24ml (240mg): €2.430,15; Z-index, 1 april 2021, exclusief btw. Prijs is ingeschat in lijn met andere indicaties. Voor nivolumab is er een financieel arrangement afgesloten met het Ministerie van VWS (lopend tot 1 januari 2024). Het verlengde financieel arrangement voor nivolumab heeft mede betrekking op alle (toekomstige) bewezen effectieve indicaties van nivolumab.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

94.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.