Extended indication

Gastric cancer 3/4e lijn

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Total cost

332,500.00

Registration phase

No registration expected

Product

Active substance

Nivolumab

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Stomach cancer

Extended indication

Gastric cancer 3/4e lijn

Proprietary name

Opdivo

Manufacturer

BMS

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
PD-1 antilichaam.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

August 2017

Orphan drug

No

Registration phase

No registration expected

Additional remarks
De CHMP heeft twijfels of de data te extrapoleren zijn naar de Europese populatie wat geresulteerd heeft in het terugtrekken van de registratieaanvraag in juli 2018.

Therapeutic value

Current treatment options

Trifluridine in de derde lijn en in de vierde lijn is BSC de standaard.

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Substantiation

De winst in OS is waarschijnlijk niet groot genoeg. De verwachting is dat dit de paskwil-criteria niet zal halen.

Duration of treatment

Median 1.92 month / months

Frequency of administration

1 times every 2 weeks

Dosage per administration

3 mg/kg

References
Kang et al. Lancet. 2017 Dec 2;390(10111):2461-2471
Additional remarks
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken. Mediane behandelduur 1,92 maanden.

Expected patient volume per year

Patient volume

26 - 44

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Fabrikant; NKR
Additional remarks
In 2016 waren er 400 diagnoses stadium IV maagcarcinoom. Gezien de verwachte plaats in de behandeling zal het patiëntvolume niet erg hoog zijn. De fabrikant geeft aan dat het 26 tot 44 patiënten verwacht binnen deze indicatie.

Expected cost per patient per year

Cost

9,000.00 - 10,000.00

References
Fabrikant
Additional remarks
€1.036 voor 10 ml van 10 mg/ml en €414,30 voor 4 ml van 10 mg/ml. Voor een behandelduur van 1,92 maanden voor een patiënt van 70kg komt dit neer op 9 flacons en dus €9.324. 
Voor alle indicaties van nivolumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Potential total cost per year

Total cost

332,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Diverse

References
Clinicaltrial.gov

Other information

There is currently no futher information available.