Obiltoxaximab

Werkzame stof
Obiltoxaximab
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Indicated in adult and pediatric patients for the treatment of inhalational anthrax due to Bacillus anthracis in combination with appropriate antibacterial drugs.

1. Product

Merknaam
Anthim
Fabrikant
Elusys
Werkingsmechanisme
Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Injectie
Aanvullende opmerkingen
Monoklonaal antilichaam gericht tegen antrax toxines

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juni 2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Penicilline, feneticilline, amoxicilline, erythromycine, tetracycline
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Het middel is door de FDA vrijgegeven voor ernstige anthrax in combinatie met antibiotica. Bijna alle stammen van bacillus anthracis zijn gevoelig voor penicilline. In Nederland komt anthrax normaliter nauwelijks voor. Alle antraxvormen, dus ook de cutane vorm, die ontstaan als gevolg van een bioterroristische aanval zullen behandeld moeten worden conform de behandelingswijze en -duur volgens LCI richtlijn.
Dosis per toediening
16 mg/kg
Bronnen
LCI richtlijn antrax; prescribing information Anthim

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Anthrax komt in Nederland nauwelijks voor. Normaal gesproken zijn er 1 à 2 patiënten per 10 jaar. Er worden de komende jaren geen patiënten verwacht. Dit middel zal vooral een plaats hebben omwille van een mogelijke terroristisch dreiging door middel van biologische wapens.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
0
Bronnen
LCI richtlijn antrax
Aanvullende opmerkingen
Het geneesmiddel zal waarschijnlijk niet vergoed worden vanuit het basispakket, aangezien het alleen in bovenstaand geval gebruikt zal worden.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.