Uitgebreide indicatie

Maintenance treatment of adult patients with advanced (FIGO stages III and IV) BRCA1/2-mutated (germ

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Totale kosten

6.305.000,00

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof

Olaparib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Eierstokkanker

Uitgebreide indicatie

Maintenance treatment of adult patients with advanced (FIGO stages III and IV) BRCA1/2-mutated (germline and/or somatic) high-grade epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy.

Merknaam

Lynparza

Fabrikant

AstraZeneca

Werkingsmechanisme

PARP-remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
PARP inhibitor

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

September 2018

Verwachte registratie

Juni 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie april 2019. Geregistreerd in juni 2019. Dit geneesmiddel was in de sluis geplaatst maar is na beoordeling van het Zorginstituut opgenomen in het basispakket. Olaparib is zonder onderhandeling tot het pakket toegelaten gezien de gunstige kosteneffectiviteit en de beperkte meerkosten.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Actieve surveillance na platinum-bevattende chemotherapie.

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De SOLO-1 studie laat een 70% lager risico zien op progressie en overlijden in vergelijking met placebo.

Behandelduur

Mediaan 24.6 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

300 mg

Bronnen
NCT01844986; Moore et al. N Engl J Med. 2018 Oct 21

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

81 - 113

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Weiderpass and Tyczynski. Mol Diagn Ther. 2015 Dec;19(6):351-64; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 1.155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extra-ovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1.342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. Van deze groep hebben 735 patiënten (75%) een hooggradige vorm van ovariumcarcinoom. Van deze groep hebben 625 patiënten (85%) een complete of gedeeltelijke respons. Op basis van literatuurstudies en inschattingen van experts wordt het aantal patiënten dat een kiembaan of somatische mutatie heeft in BRCA ingeschat tussen de 13-18%. Dit zou betekenen dat 81-113 patiënten mogelijk in aanmerking komen voor deze behandeling. Van deze groep valt mogelijk nog een klein aantal patiënten af vanwege toxiciteit of fragiliteit.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

65.000,00

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De lijstprijs van een tablet 150 mg is €44,46 per tablet. Bij een dosering van 300 mg tweemaal daags komt dit neer op €177,84 per dag. Bij behandeling van een volledig jaar  is de totaalprijs €64.911,60 (365x4x€44,46).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

6.305.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Momenteel in fase 3: Non-small cell lung cancer; Pancreatic cancer; Squamous cell cancer

Bronnen
adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.