Olokizumab

Werkzame stof
Olokizumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Reuma
Uitgebreide indicatie
Moderate-to-severe rheumatoid arthritis in adults who previously failed DMARD therapy in combination with methotrexate.

1. Product

Fabrikant
R-Pharm
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-6.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Meerdere fase III studies lopen af in de loop van 2019

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Andere IL-6 inhibitors: tocilizumab en sarilumab
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De inschatting is dat olokizumab competitief is met tocilizumab en sarilumab.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosis per toediening
64 mg
Bronnen
NCT02760433; NCT02760368; NCT02760407

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van de uiteindelijke indicatiestelling, therapeutische meerwaarde en de plaats in de behandelrichtlijn mogelijk enkele honderden patiënten. Zal de concurrentie moeten aangaan met andere IL-6 remmers. Inschatting: 100-300 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
10.000
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van de therapeutische meerwaarde maar naar verwachting vergelijkbaar met andere biological IL-6 remmers zoals tocilizumab. De vergoeding voor tocilizumab bedroeg van 2012-2015 rond de €10.000 per patiënt per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Ziekte van Crohn (fase II)
Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.