Omadacycline

Werkzame stof
Omadacycline
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Behandeling van infecties zoals huidinfectie (acute bacterial skin and skin structure infections (ABSSSI)); pneumonie (community-acquired bacterial pneumonia (CABP)) en mogelijk ook urineweginfectie. Breedspectrum antibioticum vooral bij verdenking van resistente infecties (huid/weke delen, long, urineweg).

1. Product

Fabrikant
Paratek
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Omdacycline is een breedspectrum antibioticum en behoort tot de aminomethylcyclines subklasse van de tetracyclinen. Naast tablet ook beschikbaar middels intraveneus infuus. Intramurale start, extramurale uitbehandeling.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Oktober 2018
Verwachte registratie
November 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Alternatief voor meerdere bestaande middelen.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Vooralsnog geen meerwaarde of gelijke waarde gezien de lage incidentie van resistentie in Nederland en de beschikbaarheid van reeds beschikbare middelen die adequaat ingezet kunnen worden.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100 mg en 200 mg
Bronnen
Pubmed, Google scholar, IDSA guideline 2014 diagnosis and management of skin and soft tissue infections.
Aanvullende opmerkingen
100 mg 1 maal per dag IV gevolgd door 200 mg 1 maal per dag oraal.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gaat waarschijnlijk beperkt gebruikt worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Onderzoek vindt plaats voor de behandeling van M. abscessus. Zeldzaam, maar indien toegepast lange behandelingsduur.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.